Societatea Apă Termic Transport S.A.

Asigură transportul public local de persoane prin servicii regulate în municipiul Sighişoara, acesta fiind unul din primele oraşe ale ţării care au introdus transportul public de călători. Primele autobuze au început să circule în toamna anului 1957 când, la concurenţă cu trenul de pe linia ferată îngustă Sighişoara-Agnita (pusă în circulaţie în noiembrie 1898 şi desfiinţată la 1 iunie 1965), două autobuze transportau călători pe traseul Gară – Ana Ipătescu, traseul fiind comun pentru cele două mijloace de transport. Societatea Apă Termic Transport S.A. Sighişoara este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 207/1997 pentru aprobarea O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome. Acţiunile sunt deţinute în totalitate de către Statul Român, iar drepturile şi obligaţiile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acţionarul unic: Consiliul Local Sighişoara. Organul de conducere a societăţii este Adunarea Generală a Acţionarilor. Aceasta decide asupra activităţii şi asigură politica economică şi comercială a societăţii. Activităţile de bază ale societăţii sunt: transportul public local de călători în municipiul Sighişoara, activitate desfăşurată în baza contractului de concesiune nr. 624/14.01.2009; administrarea şi întreţinerea fondului locativ de stat din municipiul Sighişoara, activitate desfăşurată în baza contractului de concesiune nr. 3264/27.04.1998; producerea şi distribuirea energiei termice în muncipiul Sighişoara, în baza contractului de concesiune nr. 3264/27.04.1998.

ANUNT PRIVIND SELECTIA PREALABILA A CANDIDATILOR PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MEMBRU NEEXECUTIV SI INDEPENDENT IN CADRUL CA AL SC

ANUNT-PRIVIND-SELECTIA-PREALABILA-A-CANDIDATILOR-PENTRU-OCUPAREA-FUNCTIEI-DE-MEMBRU-NEEXECUTIV-SI-INDEPENDENT-IN-CADRUL-CA-AL-SCDescarcă

PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA ȘI SELECTIA PREALABILĂ A CANDIDAŢILOR PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SC. ATT SA.

PROCEDURA-PRIVIND-EVALUAREA-ȘI-SELECTIA-PREALABILĂ-A-CANDIDAŢILOR-PENTRU-CONSILIUL-DE-ADMINISTRAŢIE-AL-SC.-ATT-SA.Descarcă

ANUNT PRIVIND ANALIZA DOSARELOR CANDIDATILOR PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MEMBRU NEEXECUTIV SI INDEPENDENT IN CADRUL CONSILIULUI

ANUNT-PRIVIND-ANALIZA-DOSARELOR-CANDIDATILOR-PENTRU-OCUPAREA-FUNCTIEI-DE-MEMBRU-NEEXECUTIV-SI-INDEPENDENT-IN-CADRUL-CONSILIULUIDescarcă

ANUNŢ PRIVIND SELECȚIA UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S. C. Apă Termic Transport S. A.

ANUNŢ-PRIVIND-SELECȚIA-UNUI-MEMBRU-ÎN-CONSILIUL-DE-ADMINISTRAȚIE-al-S.-C.-Apă-Termic-Transport-S.-A.Descarcă

Convocator AGA 23.05.2019

Convocator-AGA-23.05.2019Descarcă

Convocator AGA 04.04.2019

Convocator-AGA-04.04.2019Descarcă