Servicii

Potrivit Statutului de organizare şi funcţionare, Societatea Comercială Apă Termic Transport S.A. prestează următoarele servicii:

  • transport public local prin curse regulate
  • administrează şi întreţine imobilele aparţinând Fondului Locativ de Stat din municipiul Sighişoara
  • lucrări de inginerie şi construcţii
  • lucrări de întreţinere şi reparaţii a sistemelor de încălzire centrală
  • alte servicii de întreţinere şi reparaţii